5G manifest Culemborg

Geen 5G in Culemborg tot er overtuigend wetenschappelijk bewijs is dat het veilig is voor mens, dier en milieu

  • Facebook

Wat is 5G

5G is wezenlijk anders dan zijn voorgangers 2G, 3G en 4G

Van de uitrol van 3G en 4G hebben we nauwelijks iets gemerkt. We konden sneller internetten op onze mobiel en er kwamen meer zendmasten, vaak langs snelwegen, op industrieterreinen en plekken waar al zendmasten stonden. Maar 5G is écht anders dan zijn voorgangers. Zo anders dat artsen, wetenschappers en milieuorganisaties wereldwijd vragen om een moratorium op de uitrol van 5G.

Wat maakt 5G zo anders?

  • Voor 5G zijn vele malen meer zendmasten nodig dan voor 2G, 3G en 4G omdat de frequenties van 5G veel minder ver reiken dan die van zijn voorgangers. Om de tientallen meters zullen kleine zendmasten, zogenaamde small cells, geplaatst worden aan lantaarnpalen, bushokjes en ander straatmeubilair. Wil je om wat voor een reden dan ook geen mini-zendmast voor jouw deur? Helaas heb je op dit moment als burger geen enkele inspraak hierop.

  • 5G zal gebruik maken van hele andere frequenties (van 3500 Mhz tot 100 Ghz) dan zijn voorgangers (van 800 Mhz tot 2600 Mhz). Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van de nieuwe frequenties. Er zijn toenemende wetenschappelijke aanwijzingen dat straling van eerdere generaties draadloze technieken bij stralingsbelasting ver onder de veiligheidsnormen (ICNIRP-waarden) gezondheidsklachten veroorzaakt. In 2011 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) straling van mobiele telefoons, wifi en andere draadloze toepassingen geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend (categorie 2B). Op dit moment is een discussie gaande om de classificatie te wijzigen in kankerverwekkend (categorie 1).

  • Bomen zijn obstakels voor het signaalbereik van 5G. Daarom zullen er veel bomen gekapt moeten worden voor goed bereik. Volgens het meldpunt bomenkap is de bomenkap voor 5G al begonnen.

  • Het energieverbruik van draadloze/mobiele communicatietechnologie is gigantisch en de vele small cells van 5G zullen het energieverbruik enorm doen toenemen. In 2007 was de ICT nog verantwoordelijk voor 1% van de CO2 uitstoot. Ondertussen is het verdriedubbeld en het zal naar verwachting toenemen tot 14% in 2014. Dat is half zo veel als de CO2 uitstoot van de gehele transportsector.

5G-small-cells.jpg

5G Manifest Culemborg in het kort

Het 5G manifest is een oproep om geen 5G netwerk in de gemeente Culemborg uit te rollen zolang de effecten op mens, dier en milieu niet onderzocht zijn en er geen overtuigend wetenschappelijk bewijs is dat het veilig is. Afwezigheid van bewijs is geen bewijs van afwezigheid van de gezondheidsrisico's.

Tevens is het een verzoek aan de gemeente om een duurzaam antennebeleid te ontwikkelen. Met daarin ook meer ruimte voor inspraak. Telecombedrijven hebben op dit moment zo goed als vrij spel bij het plaatsen van antennes lager dan vijf meter en small cells lager dan een halve meter. Zelfs gemeenten hebben hier nauwelijks invloed op. Meer invloed voor burgers, milieuorganisaties en de gemeente zelf kan met de nieuwe omgevingswet in 2021 mogelijk gerealiseerd worden. Voor 5G zijn heel veel antennes nodig: in iedere straat zullen meerdere zendinstallaties bevestigd worden aan lantaarnpalen, bushokjes en ander straatmeubilair; de plaatsing kan niet éénzijdig aan telecombedrijven overgelaten worden.

Wat is het manifest niet?

Met het ondertekenen van het manifest neem je geen stelling in in het stralingsdebat: je doet geen uitspraak over dat je denkt dat straling wel of niet schadelijk kan zijn. Je doet enkel een beroep op het gezond verstand geen nieuwe technologie in te voeren die zo een impact heeft op ons leven, leefomgeving en milieu zonder dat het wetenschappelijk onderzocht is en veilig bevonden. Alles moet getest worden op de gezondheidsrisico's voor het op de markt komt: van nieuw medicijn tot stoel van Ikea. Voor 5G zou dat ook moeten gelden, zeker gezien de huidige wetenschappelijke onzekerheid over de gezondheidsriciso's van straling van de voorgangers 2G, 3G en 4G.